ECLIPSE
Jeg interesserer meg særlig for å utvikle evnen til romopplevelse. Det gjelder å finne samsvar mellom den egne kropps dimensjoner i et samspill med de gitte omgivelser. Egentlig ikke bare de fysiske proporsjoner, men det gjelder også det mentale behov for å finne sin posisjon i rommet. Man kan tenke seg et nett av linjer og punkter som spenner over enorme avstander og som beskriver de konkrete omgivelser med koordinater som i tredimensjonale kart. Inn i dette nettverk skal man så finne seg til rette og utgjøre en del av det hele. Hvert øyeblikk og hver posisjon er unik, alt foregår i en stadig omskifting, forholdene endrer seg fra sekund til sekund og utgjør momenter i skapelse og forfall, ustanselig og ugjenkallelig. Perspektivene snevres inn til å gjelde den aktuelle posisjon og det aktuelle tidspunkt. All eksistens dreier seg om denne ene tingen, den intense opplevelsen av å være levende tilstede, virksom i et begrenset tidsrom, følelsen av funksjon og deltakelse i en aktualitet. Flyktighet, de skiftende forhold man lever under, overgangene som kommer brått eller gradvis og som alle erfarer mer eller mindre bevisst og intenst.